Dịch vụ email dùng một lần

Xin chờ một chút... Đang kết nối... Thử lần #1

Thư đã nhận:

Ở đây vẫn chưa có gì...
 • Hộp thư đến dùng một lần của bạn vẫn hoạt động cho đến khi bạn tải lại trang này. Không còn giới hạn 10 phút nữa!
 • Bất kỳ địa chỉ nào cũng có thể mở rộng được. Ví dụ, thư được gửi tới user-qweqwe@wasd.dropmail.me hoặc user.ololo@a.b.c.dropmail.me sẽ được tự động chuyển đến user@dropmail.me. Bạn có thể dùng nó lúc làm việc khi dropmail.me bị cấm dùng, hoặc dùng nó để tạo ra các địa chỉ mới rất nhanh. Quy tắc chung là: [email tạm trước ký hiệu (a còng)][biểu tượng '-' hoặc '.' hoặc '+'][chữ cái bất kỳ]@[chữ cái bất kỳ].[email tạm sau ký hiệu (a còng)].
  Ví dụ: , , .
  Địa chỉ có phần mở rộng sẽ được hủy cùng với địa chỉ chính. Địa chỉ có phần mở rộng cũng dùng trong chuyển tiếp được.
 • Nếu bạn đã dùng địa chỉ @dropmail.me để đăng ký một vài trang web/dịch vụ, nhưng một lúc rồi mà email xác nhận vẫn chưa tới - hãy kích hoạt chuyển tiếp. Gần đây xảy ra hiện tượng một vài trang web tạm thời hoãn việc gửi thư trong vài giờ. Trong trường hợp đã kích hoạt chuyển tiếp thư, thì email sẽ được gửi đến địa chỉ email thực của bạn khi nó vừa tới dịch vụ của chúng tôi.
 • Forwarding can be also enabled by sending any mail from your real mailbox to new@dropmail.me or new@ at any other our domain. For example: /
 • Dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho bạn địa chỉ email dùng một lần để đăng ký ẩn danh với các dịch vụ và trang web không tin cậy.
 • Thời hạn sử dụng của hộp thư đến là vô hạn. Không giống như 10minutemail com v.v..., e-mail này có giá trị vô thời hạn, cho đến khi bạn tải lại/đóng trang web. Nếu bạn cần - chỉ 10 phút, cần lâu hơn - trong 2 giờ, hoặc chỉ cần để trang web mở mãi mãi.
 • Vô số địa chỉ dùng một lần - chỉ cần nhấn một phát là có địa chỉ email mới.
 • Việc này an toàn. Mỗi địa chỉ email tạm thời là độc nhất và chỉ được cấp một lần - chỉ bạn mới có thể nhận thư của bạn.
 • Tích hợp chức năng chuyển tiếp. Hộp thư đến dùng một lần có thể trở thành vĩnh viễn.
 • Cho phép đính kèm file.
 • Email được gửi ngay lập tức!
 • Không yêu cầu đăng ký.