AR CS DE EN ES FA FI FR HI IT JA KO NL NO PL PT RO RU SV TH TR UK VI ZH

Dịch vụ email dùng một lần

Email tạm thời của bạn:

Chuyển tiếp Khôi phục truy cập 1
Có vấn đề / Phản hồi?
Xin chờ một chút... Đang kết nối... Thử lần #1

Thư đã nhận:

Ở đây vẫn chưa có gì...
  • Hộp thư đến dùng một lần của bạn vẫn hoạt động cho đến khi bạn tải lại trang này. Không còn giới hạn 10 phút nữa!
  • Bất kỳ địa chỉ nào cũng có thể mở rộng được. Ví dụ, thư được gửi tới user-qweqwe@wasd.dropmail.me hoặc user.ololo@a.b.c.dropmail.me sẽ được tự động chuyển đến user@dropmail.me. Bạn có thể dùng nó lúc làm việc khi dropmail.me bị cấm dùng, hoặc dùng nó để tạo ra các địa chỉ mới rất nhanh. Quy tắc chung là: [email tạm trước ký hiệu (a còng)][biểu tượng '-' hoặc '.' hoặc '+'][chữ cái bất kỳ]@[chữ cái bất kỳ].[email tạm sau ký hiệu (a còng)].
    Ví dụ: , , .
    Địa chỉ có phần mở rộng sẽ được hủy cùng với địa chỉ chính. Địa chỉ có phần mở rộng cũng dùng trong chuyển tiếp được.
  • Nếu bạn đã dùng địa chỉ @dropmail.me để đăng ký một vài trang web/dịch vụ, nhưng một lúc rồi mà email xác nhận vẫn chưa tới - hãy kích hoạt chuyển tiếp. Gần đây xảy ra hiện tượng một vài trang web tạm thời hoãn việc gửi thư trong vài giờ. Trong trường hợp đã kích hoạt chuyển tiếp thư, thì email sẽ được gửi đến địa chỉ email thực của bạn khi nó vừa tới dịch vụ của chúng tôi.
Privacy Policy